شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

رودررو

+ شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ يادم آيد تو به من گفتي: از اين عشق حذر کن ! لحظه اي چند بر اين آب نظر کن
ساعت دماسنج
رودررو
رتبه 0
0 برگزیده
214 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رودررو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top